Määrused ja korraldused

Saku Valla Spordikeskuse põhimäärus  RT IV, 21.11.2011, 36

Saku Valla Spordikeskuse sisekorraeeskirjad. Leiad  SIIT!

Ujula kasutaja MEELESPEA. Leiad SIIT!

Saku Valla Spordikeskuse nõukogu koosseis. Leiad  SIIT!

– Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 19. veebruar 2014 nr. 1 , Lisa 1

– Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 28.aprill 2014 nr.2

– Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 08.august 2014 nr.3

-Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll  09.september 2014.nr.4

-Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 09.veebruar 2015 nr.1 , Lisa 1 , Lisa 2

-Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 16.juuni 2015 nr.2

-Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 07.september 2015, nr.3

-Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 09.märts 2016 nr 1 , Lisa 1 , Lisa 2

– Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 07.09.2016 nr.2

– Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 13.09 2017 nr 1 ,

Avaliku ürituse korraldamise luba. Taotlus vormi leiad SIIT!

Taotlus  ruumide kasutamiseks. Taotlus vormi leiad SIIT!

Saku Valla Spordikeskuse treeningrühmade avamine:

-Saku Vallavalitsuse korraldus 19.august 2014 nr.734

– Saku Vallavalitsuse korraldus 14.juuli 2015 nr 615