Saku Kolmik 2016 üldjuhend

ÜLDJUHEND

1  EESMÄRK

Tõmmata tähelepanu ja tõsta huvi sportlike eluviiside vastu Saku vallas.

Korraldada kogu aastat läbiv spordipäevade sari ja anda sellega stiimul aastaringseks spordiga tegelemiseks.

2  ORGANISATSIOON JA JUHTIMINE

2.1  Sarja peakorraldajaks on Saku Valla Spordikeskus.

2.2  Sarja läbiviijad kinnitavad korralduskomitee, kes teostab ürituse ettevalmistuse, läbiviimise, tulemuste edastamise. Samuti suhtleb ja sõlmib lepingud allhankijate ning toetajatega.

2.3  Võistlusel tekkivad erimeelsused lahendab võistlusejuhataja lähtuvalt vastava ala võistlusreeglitest, arvestades võistluse taset.

2.4  Võistluste ärajätmise või edasi lükkamise ilmastikuolude tõttu otsustab korraldaja ning teatab sellest 3 päeva ette (täiendav info veebilehel www.sakuvallaspordikeskus.ee ).

3  LÄBIVIIMISE TINGIMUSED

3.1  Võistlused viiakse läbi vastavuses vastava ala võistlusmäärustega.

3.2  Võistlused korraldatakse Saku valla piires (reeglina stardipaigaga Saku Rabametsa terviseradadel).

3.3  Võistlustel ajavõtt on korraldatud elektroonilise ajavõtuga.

3.4  Esialgsed võistlustulemused on kättesaadavad www.antrotsenter.ee veebilehel.

3.5  Võistluse korraldajal on õigus sõlmida lepinguid lähtudes võistluste parema läbiviimise, spordi propageerimise ja materiaalse kindlustamise eesmärkidest, eelnevalt kooskõlastades need korralduskomiteega.

3.6  Kui üldjuhendi ja spordipäeva juhendi vahel ilmneb vastuolusid, siis tuleb kehtivaks lugeda spordipäeva juhendis märgitu.

4  OSAVÕTJAD

4.1  Osaleda võivad kõik soovijad, kelle treeningtase ja tervislik seisund lubab osaleda võistlustel kavas olevatel distantsidel.

4.2  Vanuseklassid:

Lapsed – (sünd. 2010 või hiljem)

Lapsed – (sünd. 2009-2008)

Lapsed – (sünd. 2007-2006)

Noored-I (11-13a) – (sünd. 2005 – 2003)

Noored-II (14-19a) – (sünd. 2002 -1997)

Naised põhiklass (N) – (sünd. 1982 – 1996)

Mehed põhiklass (M)- (sünd. 1977 – 1996)

Naised N35 – (sünd. 1967 – 1981)

Mehed M40 – (sünd. 1962 – 1976)

Naised N50 – (sünd 1966 ja varem)

Mehed M55 – (sünd. 1961 ja varem)

Koondarvestust peetakse noorte, põhiklassi ja veteranide arvestuses. Lapsed 10 aastased ja nooremad läbivad raja ilma paremus järjestust määramata ja kõigile lastele võrdsed auhinnad. Koondarvestust peetakse osaluskordade arvestuses – kolmel etapil osalenud saavad eriauhinna – Tubli osaleja karika.
4.3  Vanuseklassi kuuluvus määratakse sünniaastaga ja see kehtib kogu hooaja vältel (sõltumata sünnipäevast hooajal).

5  REGISTREERIMINE JA STARDIMAKSUD

5.1  Eelregistreerimine kogu sarjale (3-le etapile) on 12 € ja toimub kuni 22.02.2016. Stardimaks ühele etapile on eelregistreerimisel 5 € ja võistluspäeval 10 €. Stardimaks kehtestatakse vanuseklassidele M,N, M40 ja N35. Lastele, noortele, M55 ja N50 stardimaksu ei ole.

Osavõtutasu eelregistreerimisel kanda Saku Vallavalituse kontole nr. EE862200001120079664 ja selgitusse märkida eesnimi, perekonnanimi ja etapi nimi (või kogu sari).

5.2  Stardimaksu saab tasuda sularahas ainult võistluspäeval enne starti kohapeal (siis on tasu 10 €/etapp).

5.3 Võistluse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel stardimaksu ei tagastata.

5.5 Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.

6  PROGRAMM

6.1  Esimene etapp on Saku Suusapäev – 24.02.2016 (vabatehnikas);

Teine etapp on Saku Jooksupäev – 11.06.2016 (maastikujooks);

Kolmas etapp on Saku Rattapäev – 01.10.2016 (maastikurattaga).

6.2  Kõikide etappide põhistart on reeglina kell 12.00 (lastesõidud enne põhistarti).

7  TULEMUSTE ARVESTAMINE , AVALDAMINE JA PROTESTID

7.1  Igale võistlejale fikseeritakse lõppaeg, mis kantakse vastava vanuseklassi lõpuprotokolli.

7.2  Tulemused avaldatakse veebilehel – www.antrotsenter.ee ja www.sakuvallaspordikeskus.ee

7.3  Punkte saavad kõik võistlusest osavõtjad. Koondarvestusse lähevad kõigi kolme etapi tulemused (vt. punktitabel). Koondarvestuses auhinnale konkureerides peab olema vähemalt kaks osalemiskorda.

7.4  Punktide võrdsuse korral saab määravaks osaletud kordade arv. Nende võrdsuse korral kõrgem saavutatud koht. Ka nende võrdsuse korral koht viimasel etapil.

7.5  Protestide esitamine toimub vastavalt spordialade võistlusmäärustele 15 min jooksul alates esialgsete tulemuste avaldamisest võistluspaigas.

8  RISK ja VASTUTUS

9.1  Kõik võistlejad võistlevad enda riisikol (lapsed vanema loal).

8.2  Jalgrattavõistlusel on kohustuslik kanda kiivrit või slemmi.

8.3 Suusavõistlusel on kohustuslik sõita kahe suusaga. Võistleja võib võistluse ajal vahetada ainult ühte suuska.

 

9  AUTASUSTAMINE
9.1  Etappidel autasustatakse iga etapi vanusklassi 3 paremat (v.a. lapsed, kus igale lapsele on auhind).

9.2  Sarja kokkuvõttes autasustatakse vanuseklasside – noored I-II, põhiklassi ja veteranide vanuserühmade kolme paremat.

9.3  Koondauhinnad antakse üle hooaja viimasel etapil (või hooaja lõpetamisel).

10  INFO

10.1  Infot võistluste kohta saab www.sakuvallaspordikeskus.ee ja ajalehest Saku Sõnumid

11  PEAKORRALDAJA  Saku Valla Spordikeskus,Tallinna mnt 10, Saku, spordikeskus@sakuvald.ee, Tel: 52 87 459

Punktide jaotustabel (koht etapil / punkte etapil):

1.  30

2.  25

3.  23

4.  21

5.  20

6.  19

7.  18

8.  17

9.  16

10.  15

11.  14

12.  13

13.  12

14.  11

15.  10

16.  9

17.  8

18.  7

19.  6

20.  5

21.  4

22.  3

23.  2

24.  1 ja edasi saavad kõik ühe punkti 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga